Nejbližší akce

17. 09. 2022

PRŮVOD KRÁLŮ

Nymburk

účast na tradiční akci

10.30 hod. malý průvod

a uvítání purkmistrem

___________________

17. 09. 2022

PRŮVOD KRÁLŮ

Nymburk

účast na tradiční akci

13 hod. velký průvod

zakončený u hradeb

___________________

17. 09. 2022

PRŮVOD KRÁLŮ

Nymburk

účast na tradiční akci

cca od 14 hod.

program u hradeb

____________________

Jsme i na Facebooku

Foto na Facebooku

ds-capek-logo

Citáty

Jiří Voskovec:

"Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva."

 

MOTTO:

Divadlo je věčné.

Rozvíjí fantazii, cit

a smysl pro krásu.

Dokáže přinutit lidi,

aby poslouchali,

co je jim řečeno,

a vnímali hlásané až

k nutnosti vlastního

přemýšlení.

„DIVADLO JE ŽIVOT“

Divadlo v Třešti má bohatou a hlavně velmi starou tradici. Nedochovaly se však žádné písemné prameny. Z dochované korespondence je jasné, že ochotnické divadlo se hrálo v Třešti již před r. 1847. Zůstane navždy rouškou tajemství, jak se jmenoval tehdejší spolek. První dochovaný záznam o sehrání divadla je z r. 1866. Roku 1873 založil akademický spolek Sázavan sdružení ochotníků. Z plakátů víme, v r. 1881 existoval spolek Ochotnické divadlo. V 1roce 1891 byl založen dělnický vzdělávací spolek Pokrok, který do své bohaté a všestranné vzdělávací a výchovné práce neopomenul zařadit i divadlo. Nejčilejší divadelní činností se mohl pochlubit Dělnický dramatický sbor, dále pak i dramatický odbor Sokola, později Ochotnická jednota, též jednota Orel - okrajová složka strany lidové.

Dne 16. září 1923 byla založena dvaceti nadšenci z různých korporací v Třešti v hostinci U Sovů Ochotnická jednota. Svou činnost zahájila koncertem 28. 11. 1923. Ke sloučení s Dělnickým dramatickým souborem došlo v r. 1939.

V uznání záslužné práce byl Ochotnické jednotě propůjčen čestný titul "Městské divadlo" a po smrti spisovatele K. Čapka bylo s laskavým svolením jeho choti paní Olgy Scheinpflugové připojeno jméno Karla Čapka, které nese dodnes.

Od roku 1960 působila Ochotnická jednota Karla Čapka při Domu kultury v Třešti, jehož provoz byl zahájen 14. ledna 1960 Tylovou Fidlovačkou v nastudování domácího Divadelního souboru Karla Čapka. Ten zde nalezl dobré zázemí a loutkáři samostatnou scénu. V roce 1961 začíná éra třešťských divadelních festivalů.

Městské kulturní středisko se stalo garantem Divadelního souboru Karla Čapka. Poskytovalo servis podle svých možností v rámci dramaturgického výběru, financování, organizačního a administrativního zázemí.

V souvislosti s avizovaným zrušením Městského kulturního střediska v Třešti jako příspěvkové organizace (zrušeno k 30.6.2009), se členové souboru rozhodli zaregistrovat jako občanské sdružení a navázat tak na činnost a tradice předchozích souborů, působících v Třešti pod hlavičkou DS Karla Čapka a to vč. Ochotnické jednoty. Od 1.1.2008 tak soubor opět pracuje samostatně jako v letech 1923 - 1960, tedy než se dostal pod ochranná křídla kulturních institucí v Třešti. Od roku 2015 je zapsaným spolkem a najdete jej pod názvem Divadelní soubor Karla Čapka Třešť, z.s.

Názvy se mění, avšak i po téměř 100 letech účel a náplň zůstávají - zajišťovat a produkovat kulturu ve městě tak, aby si každý člověk, bez ohledu na věk i vzdělání našel v nabídce "to své". O to se snažili snad všichni, kdo v tomto zařízení po dobu jeho historie pracovali a doposud pracují. A o aktivitě divadelních ochotníků svědčí skutečnost, že od svého počátku do současnosti nastudovali přes 220 divadelních představení.

 

Sponzoři a partneři

Podzimek
Hasičská vzájemná pojišťovna
Slavia pojišťovna
město Třešť
sos-a-sou-trest
Vyvoj
ČSKOB Pojišťovna
tiskarna-KM-Press
icom
dilia
provox
kudyznudy